Selecteer een pagina

Geschiedenis

Rustenburg-Oostbroek is gebouwd tussen 1920 en 1940. De inrichting van de wijk is geïnspireerd op de ideeën van de beroemde stedenbouwkundige Berlage. De wijk is op te delen in vier buurten te weten Rustenburg Noord, Rustenburg Zuid, Oostbroek Noord en Oostbroek Zuid. Rustenburg-Oostbroek telt 8.200 woningen, die voornamelijk bestaan uit portiek-, duplex- en eengezinswoningen. Opvallend is de eigendomsstructuur. Zestig procent van de woningvoorraad behoort tot de koopsector, dertig procent is particuliere huur en tien procent is corporatiebezit. Als gevolg hiervan zijn er vijfduizend appartementseigenaren die verenigd zijn in circa duizend afzonderlijke verenigingen van eigenaren (VvE’s).

In Rustenburg-Oostbroek wonen circa 18.000 mensen. Er is sprake van een sterke sociale binding. Sinds de jaren tachtig komen er steeds meer jonge mensen in de wijk wonen, terwijl het aandeel ouderen juist daalt. Het percentage allochtonen (40%) neemt toe, maar ligt een flink stuk onder het gemiddelde van Den Haag als geheel.

De winkels in de wijk zijn voor het grootste deel gevestigd in het winkelcentrum, dat behoort tot de zeven hoofdwinkelgebieden van Den Haag. Het winkelcentrum bestaat uit de Dierenselaan, gedeelte Apeldoornselaan en een gedeelte Zuiderparklaan. De wijk ligt in de tweede schil rondom de binnenstad en wordt omringd door de wijk Transvaal (link) en het Zuiderpark.

Winkelgebied
Om in de toekomst aan de wensen van het winkelpubliek te blijven voldoen, is het winkelgebied aan de Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o. aangepakt. De winkeliersvereniging heeft samen met de gemeente een overzicht van de sterke en zwakke punten van het gebied in kaart gebracht. In het in 2004 goedgekeurde Plan van Aanpak werd de economische structuur van het winkelgebied versterkt. Ten eerste door investeringen in de openbare ruimte (met name het makkelijk oversteken en onderhoud Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o., gevelreiniging, graffitibestrijding, monumentenzorg) en ten tweede door investeringen in de winkelstructuur. Het winkelgebied wordt gekenmerkt door de vele kleine zelfstandige ondernemers maar ook enkele grote ketens vinden hun plek in het winkelcentrum.